Vejledning til selvvandingskrukker

Hent vejledningen som PDF

Her er en kort vejledning i hvordan du opnår de bedste resultater ved brug selvvandingskrukker:
1. Fyld lerkugler eller et andet porøst materiale i, så det dækker bunden.
2. Plant planten og fyld op med god plantejord.
3. Fyld vand i vandingshullet (ved siden af vandmåleren), indtil måleren viser at vandbeholderen er fyldt.
4. I nogen tid efter plantningen og indtil plantens rødder er vokset til, er det en god idé at vande planten lidt ovenfra som supplement.
5. Når plantens rødder er groet til vander du kun i vandingshullet.
6. Nogle planter har godt af at tørre ud, inden de får fyldt vand på - andre skal helst have vand hele tiden. Hvis du er i tvivl, så spørg i dit plantecenter hvad der er bedst for netop din plante.
7. Tilfør gødning til vandet på samme måde som i en almindelig krukke.